top of page

ESENYURT ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

Esenyurt Özel Güvenlik Şirketleri

Güvenlik hizmetleri toplumun temel gereksinimlerinden olup bu ihtiyaç Esenyurt özel güvenlik şirketleri tarafından karşılanır.

Son yıllarda ülkemizde güvenlik sektöründe ciddi gelişmeler yaşanmış olup bunlar Esenyurt özel güvenlik şirketleri güvenlik hizmetlerinin kalitesini artıracak niteliktedir. Uzmanlık gerektiren bu alanda yer alan firmamızda tüm faaliyetler ciddiyetle ve etkinlikle yürütülür. Güvenlikten tasarruf yapılamayacağı için maliyetten önce kalite esas alınır. Ancak maliyet açısından incelendiğinde de korumaya karşılık ödenmesi gereken tutar tahmin edilenden daha ekonomiktir.

Toplumsal güvenliği sağlamak amacıyla verilen özel güvenlik hizmetleri düzenin sağlıklı şekilde yürütülmesine katkıda bulunur. Bu alanda hizmet veren personeller görev alanları ile ilgili bir suçla karşılaştıklarında suça el koyarlar ve suçun devam etmesine engel olurlar. Güvenlikçilerin sorumlulukları hizmet alanları ile sınırlıdır. Görevlerini yerine getirirken kendilerini aşan durumlarda suç delillerini yetkili genel kolluğa teslim ederler.

İstanbul Esenyurt Özel Güvenlik Şirketleri

Eğitimli özel güvenlik görevlileri ile faaliyet gösteren İstanbul Esenyurt özel güvenlik şirketleri arasında ilk sıralarda olan firmamız geniş hizmet ağına sahiptir. Bu hizmet kapsamında güvenlikçilerin arama, kimlik sorma, zor kullanma, yakalama, emanete alma ve el koyma, silah bulundurma ve taşıma, işyeri ve konuta girme, suça el koyma ve delilleri muhafaza etme gibi yetkileri vardır. Söz konusu yetkilerin kullanılabilmesi için görevli kişilerin özel güvenlik görevlisi belgesine sahip olması gerekir. Silahlı ve silahsız olarak ikiye ayrılan bu belgeler özel eğitim sonucunda alınır.

İstanbul özel güvenlik şirketleri sayıca fazla olup her birinde güvenlik hizmeti veren personel sayısı fazladır. Özellikle Esenyurt bölgesinde çok sayıda firma olup bunlar arasından firmamız hem hizmet kalitesi hem de fiyat olarak avantajlı konumdadır. Aksi halde korumanın yapılacağı mekanlarda olay çıkma, güvenlik ihlali gibi durumların görülme olasılığı yüksektir.

Esenyurt Özel Güvenlik Hizmetleri

Tüzel ve gerçek kişilere yönelik hizmet veren Esenyurt özel güvenlik firmaları orada bulunan insanların can ve mal güvenliğini sağlar. Bu kapsamda tüm firma personellerimizin hizmete ilişkin görev ve sorumlulukları 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun kapsamında belirlenir. İlave kanunlarla da desteklenen bu hizmet günümüz teknolojisinin gelişmesi ile birlikte daha kaliteli bir hal almıştır.

Özel güvenlik faaliyetleri yürütenlerin alıkoyma, yakalama ve arama yetkileri bulunur. Kanunen genel kolluk ile işbirliği içerisinde olan bu görevliler insanlara güvenli ortamda oldukları rahatlığını verirler. Hizmete ilişkin denetlemeler güvenlik şirketleri tarafından periyodik olarak yapılır. Her bir özel güvenlik personeli çalıştığı kurumu temsil etmek ile yükümlüdür.

İstanbul Esenyurt Özel Güvenlik Firmaları

Profesyonel ve seçkin personel kadrosuna sahip olan Esenyurt özel güvenlik şirketleri olarak firmamız daima müşteri memnuniyetini ön planda tutar. Hizmetin en çok talep edildiği yerler arasında eğitim merkezleri, yakın koruma, askeri tesis ve konvoyları koruma, spor müsabakaları güvenliği, organizasyon güvenliği, güvenlik risk analizi, fiziki güvenlik hizmetleri, fabrika ve şantiye güvenliği, AVM güvenlik hizmeti, elektronik güvenlik, sanayi tesisleri ve ibadet yerlerini koruma, yerleşim merkezi koruma, yabancı tesislerin korunması gibi yerler bulunur. Her birinin korunması için deneyimli ve eğitimli özel güvenlik personelleri seçilir. Bu sayede ilgili mekanda 7 gün 24 saat boyunca güvenlik üst düzeyde devam ettirilir.

bottom of page