top of page

Site ve Konut Güvenlik Hizmeti

Site Güvenlik Hizmet alımı nasıl olmalıdır?

Konut ve Sitelerde sağlanacak olan Özel Güvenlik Hizmeti, Valilik onayı almış ve bu konuda belgelendirilmiş, Profesyonel hizmet sağlayan ve konusunda tecrübeli Özel Güvenlik şirketleri tarafından sağlanmalıdır.

Özel Güvenlik Logosu
Site ve Konut Güvenliği nasıl olmalıdır?

Özel Güvenlik Hizmeti vermekle yetkili olan Özel Güvenlik Şirketleri tarafından satınalacağınız hizmet, 5188 Sayılı Özel Güvenlik kanunu kapsamında verilmelidir. Güvenlik Şirketi, hizmete başlamadan önce hizmet vereceği Site veya Konutun Güvenlik Risk Analizini çıkartmalı, oluşabilecek senaryolar gözden geçirmeli ve Eylem Planlarını hazırlamalıdır. Özel Güvenlik Şirketi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda Güvenlik zafiyeti oluşan, oluşabilecek alanlarda iyileştirmeler yapılmalı ve Sağlıklı bir şekilde hizmet alınabilmesi için gerekli olan aksiyonlar alınmalıdır.

Site ve Konut Güvenliğinde nelere dikkat edilmelidir?

Güvenlik Şirketi ile sağlanan anlaşma neticesinde hizmet alımına başladığınız Özel Güvenlik Şirketinin, Hizmet tecrübesi, Doğru Maliyet ile hizmet veriyor olması, Personel Eğitimleri - Denetimleri, Hizmet verdiği kurumlar ve Kurumsal yapıya sahip olup olmadığına dikkat ederek doğru firmadan doğru hizmeti almayı tercih edebilirsiniz.

Site Güvenlik Hizmeti verilen Konutlar

Site ve Konutlar için Özel Güvenlik Hizmeti veren Güvenlik Şirketleri

Özel Güvenlik Hizmeti veren şirketler, çeşitli sektörlerde faaliyet göstererek sektör hakkında tecrübe kazanırlar. Hizmet verilen her projenin kendine özgü kritikleri bulunmaktadır. Özel Güvenlik Hizmeti, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacı ile ve kamu düzeninin devamlılığı için, 5188 sayılı kanun ile desteklenen hizmet türüdür. Hizmet verilen sektörler arasında en çok dikkat edilmesi gereken sektör Site ve Konut Güvenliğidir.
Aile ortamının dış tehditlere karşı korunması, giriş -çıkış düzeninin sağlanması ve çocukların Güvenli ortamlarda sosyalleşmeleri, oynamaları, konusunda tecrübeli Güvenlik Firması ve Güvenlik tedbirlerinin alındığı bir site ile sağlanabilir.

Özel Güvenlik Şirketi üzerine düşen görevi ve taahhüt ettiği hizmet şeklini aksatmadan vermeli, Site Güvenliğinin sağlanması ve devamlılığı için hizmet kalitesini sürekli denetlemesi gerekmektedir. Site Güvenliği verilen sitede eksik olan, arızalanan, olması gereken elektronik güvenlik ve fiziki Güvenlik engellerini site yönetimi ile paylaşmalı ve bu durumları da kendi namına raporlamalıdır.
elektronik güvenlik.png

Site ve Konutlarda Elektronik Güvenlik?

Site ve Konutlarda Güvenliğin sağlanması için Fiziki Güvenlik hizmeti yeterli olmayabilir. Elektronik Güvenlik hizmeti ile desteklenerek daha kontrollü ve hizmet verimi artırılabilir. Elektronik Güvenlik Hizmeti olarak Güvenlik Kamerası, Bariyer ve turnike sistemleri, Çevre Güvenliği için Jiletli tel vb. yardımcı tedbirler değerlendirilmelidir.

Site ve Konutlar için Özel Güvenlik Hizmet alım Sözleşmesi 

Site Özel Güvenlik Hizmet sözleşmesi Nasıl olmalı?

Özel Güvenlik Hizmet Sözleşmesi, içeriği belli olacak şekilde, tarafların kendilerini ticari anlamda tanıttığı, hizmetin veriliş şekli, zamanı, personel sayısını belirtecek şekilde hazırlanmalıdır. Hizmet sürecinde kullanılacak teçhizat, Personel hakkedişlerinin hangi tarafa ait olduğunu, hangi şartlarda hizmetin fesih edileceği, Aylık ödenecek birim tutarı gibi konularda herhangi bir ihtilafa düşmemek adına, açık ve anlaşılır şekilde hazırlanmalı ve karşılıklı mutabık kalınarak imzalanmalıdır. Güvenlik Hizmet sözleşmesinde iki taraf da kendini koruyacak şekilde maddeler koymalı, bunun bir ticari anlaşma olduğu unutulmamalıdır.


Siteler için hazırlanmış örnek Özel Güvenlik Sözleşmesi
bottom of page