top of page

Türkiye de Özel Güvenlik Yönetmeliği


Türkiye'de özel güvenlik şirketleri, 2004 yılında yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu (No. 5188) ile düzenlenmektedir. Kanun, lisanslama, eğitim ve operasyonel prosedürler de dahil olmak üzere özel güvenlik şirketlerine ilişkin gereklilikleri belirlemektedir.

Kanunun önemli hükümlerinden bazıları şunlardır:

Ruhsatlandırma: Özel güvenlik şirketlerinin Türkiye'de faaliyet gösterebilmeleri için İçişleri Bakanlığı'ndan ruhsat almaları gerekmektedir. Lisans beş yıllık bir süre için verilir ve yenilenebilir.

Eğitim: Özel güvenlik personelinin bir özel güvenlik şirketinde istihdam edilebilmesi için zorunlu eğitimlerden geçmesi gerekmektedir. Eğitim, güç kullanımı, gözetleme ve acil durum müdahalesi gibi konuları kapsar.

Operasyonel Prosedürler: Özel güvenlik şirketleri, faaliyetlerinin kayıtlarını tutmak ve olayları ilgili makamlara bildirmek gibi belirli operasyonel prosedürlere uymak zorundadır.

Teftiş: Özel güvenlik şirketleri, yasalara uygun faaliyette bulunduklarından emin olmak için İçişleri Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Yasaklanmış Faaliyetler: Özel güvenlik personelinin ateşli silah taşıması veya münhasıran kolluk kuvvetlerinin sorumluluğunda olan faaliyetlerde bulunması yasaktır.

Sorumluluk: Özel güvenlik şirketleri, personelinin görev başındayken sebep oldukları her türlü zarar ve ziyandan sorumludur.

Yaptırımlar: Kanuna aykırı davranan özel güvenlik şirketlerine idari para cezası, lisanslarının askıya alınması veya lisanslarının iptali uygulanabilir.

Özetle, Türkiye'deki Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu, özel güvenlik şirketleri ve personeli için gereklilikleri ve düzenlemeleri belirlemektedir. Özel güvenlik şirketleri yasalara uymak ve yasal yetkileri çerçevesinde faaliyet göstermek zorundadır. Kanun, kişilerin hak ve özgürlüklerini korurken, kamunun emniyet ve asayişini sağlamayı amaçlar.
4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Gebze Özel Güvenlik

#gebzeözelgüvenlik #gebzeözelgüvenlikşirketleri #özelgüvenlikgebze Gebze, Türkiye nin en büyük sanayi kentleri arasında bulunan, bünyesinde Fabrika, Yaşam alanları, İş Merkezleri, Alışveriş merkezleri

Özel Güvenlik Şirketleri ile çalışmak

#özelgüvenlikşirketleri #özelgüvenlikşirketi #özelgüvenlikşirketleriileçalışmak Özel Güvenlik Hizmeti almak için Özel Güvenlik Hizmeti vermeye yetkili kurumlar ile çalışılması gerekmektedir. Özel Güve

Güvenlik Risk Analizi

#güvenlikriskanalizi Güvenlik riski analizi, bireylerin, kuruluşların ve kritik varlıkların emniyetini ve güvenliğini tehlikeye atabilecek potansiyel tehditleri ve güvenlik açıklarını belirlemek, değe

Comments


bottom of page