top of page

İSTANBUL ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİNDEN HİZMET ALACAK KURUM VE KURULUŞLARIN 
DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR NELERDİR?

Elze Group logosu

Güvenlik Hizmeti almaya karar veren Kişi, Kurum ve Kuruluşlar hizmet alımı gerçekleştirmeden önce Teklif veren Özel Güvenlik Şirketlerini iyi bir şekilde değerlendirmeli, alacakları hizmetin standartlarını sağlayabilecek Güvenlik Şirketi ile anlaşma sağlamalıdırlar. Özel Güvenlik Hizmeti, diğer hizmetlere göre daha ciddi kalıbı olan, telafisi neredeyse mümkün olmayacak sonuçları meydana getirebilecek bir hizmet dalıdır. Bu sebep ile hizmet alınacak Güvenlik Şirketi iyi değerlendirilmelidir. Finansal yapısı, Kurumsal yapısı, İdari birimleri, Tecrübe ve en önemlisi sizin taleplerinize karşılık verip veremeyeceği konularında araştırmalar ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Güvenlik Şirketini Finansal olarak araştırmanın en kestirme yolu;

    - SGK BORCU OLUP OLMADIĞINI GÖSTEREN RESMİ BELGE

    - VERGİ BORCUNUN OLUP OLMADIĞINI GÖSTEREN RESMİ BELGE 

    

İstanbul Özel Güvenlik Şirketleri, fili olarak aynı işi yapmaktadırlar. Fakat dikkat edilmesi gereken husus, hizmetin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesidir. Güvenlik Hizmeti alan bir çok kurum için öncelik maliyettir. Hizmet kalitesi, maliyet ile orantılı bir konudur. Nasıl ki ucuza alınan her konuda hüsrana uğranılıyor ise, bu durum Güvenlik Hizmeti alımı içinde geçerlidir. İşçilik Maliyetleri ve gider kalemleri belli olan Güvenlik sektöründe de, oluşabilecek maliyetlerin altında ya da çok üstünde Teklifler veren İstanbul Güvenlik Şirketleri size zarar verecektir. İstanbul Özel Güvenlik Şirketlerini araştırmanız gereken başka yollarda mevcuttur.

    - 5188 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ VEREBİLECEĞİNİ GÖSTEREN BELGE VE KOMİSYON KARARI

    - FİZİKİ GÜVENLİĞİN YANI SIRA, TEKNOLOJİK GÜVENLİK SİSTEMLERİNDEN YARARLANIYORMU

    - BİLGİ, BİRİKİM VE TECRÜBELERİNİ TEREDDÜTSÜZ BİR ŞEKİLDE SİZE AKTARABİLİYORMU

    - DENETİM, EĞİTİM GİBİ KONULARDA NASIL AKSİYONLAR ALINIYOR

    - PERSONEL SEÇME, YERLEŞTİRME VE ORYANTASYON SÜREÇLERİ NASIL İLERLİYOR

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALMAK İÇİN TALEP FORMU

İSTANBUL ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ NASIL KURULUR?

Özel Güvenlik Şirketi Kurmak için, Kurucu ve Yöneticinin hakkında kesinleşmiş, Özel Güvenlik Şirketi kurmaya engel suçlardan kararı bulunmaması gereklidir. Özel Güvenlik Şirketi, ana faaliyet alanı dışında herhangi bir iş yapamaz. Şirket kurulumu için gerekli başvurular yapıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına yapılan başvuruda, Özel Güvenlik Şirketinin hangi adreste, hangi yönetici ile faaliyet göstereceği açıkça bildirilir. Komisyon kurulunca onaylanan başvuru neticesinde Özel Güvenlik Şirketi olarak Faaliyet İzin Belgesi almaya hak kazanılır. Belge alındıktan sonra Özel Güvenlik Hizmeti ifa edilebilir.
bottom of page